КОНТРОЛЬОРЪТ НА МАЗНИНИТЕ

Универсалната енергийна валута в цялата биология е една молекула, наречена аденозинтрифосфат, широко известна като АТФ. ,,Три“ в трифосфат идва от трите фосфата на АТФ, където се съхранява енергията. Растенията произвеждат АТФ с енергия от слънцето, а животните – като изгарят мазнини, въглехидрати и протеини. Енергията се изразходва като се освобождават фосфатите, което превръща АТФ в АМФ – аденозинмоно фосфат, където ,,моно“ означава ,,един“ – който след това може да бъде подсилен с още два фосфата, превръщайки се в АТФ и цикълът продължава. Така всяка клетка в нашия организъм и във всяко живо същество прилича на малка презареждаща се батерия: АМФ молекулите се зареждат с фосфати  до АТФ, като използват слънчева светлина или храна, а после се разреждат обратно до АМФ, за да свършат работата на клетката. Това ни отвежда до АМПК или АМФ-активирана протеинова киназа. Киназата е вид ензим. Каква може да бъде функцията на ензим, активиран от АМФ? Натрупването на АМФ означава, че презареждащата се батерия се изтощава. Това прилича на индикатора за гориво във вашата кола, който показва, че резервоарът е празен. Какво правите, когато стрелката започне да клони към ,,П“? Доливате още гориво. Но вместо допълнителна туба с бензин в багажника, там може да имате боклук – запасите от мазнини във вашия организъм. Именно това прави АМПК – тя натиска превключвателя в организма ви от режим съхранение на мазнини към режим изгаряне на мазнини. Затова АМПК е известна не само като ,,главен енергиен датчик“ в нашия организъм, а също като ,,контрольор на мазнини“.