КОНТРОЛ НАД МИСЛИТЕ НИ

 

Всекидневната молитва е също така необходима за растенето в благодатта и за духовния живот, както материалната храна за физическото благосъстояние. Нека придобием навика често да повдигаме мислите си към Бога в молитва. Ако мисълта ни блуждае и се разсейва, трябва да я контролираме и дисциплинираме. Постоянните усилия ще направят това нещо лесно.

Препашете се през чреслата на вашите помисли и не ги оставяйте да блуждаят. Възможно е да контролирате мислите си и да ги наблюдавате със сериозно усилие.

Бог желае да поставите доверието си в Неговата любов и да пазите непрекъснато душата си, като бдите за курса на мислите си, за да им попречите да отиват по различни авантюри и неприлични места. Всеки трябва да чуе как Бог говори на собственото му сърце. Като направим да замлъкнат всички други гласове и останем сами в присъствието Му, мълчанието на нашата душа ще ни позволи да чуем по-ясно и определено гласа Му.

“Млъкнете – казва Той – и знайте, че Аз Съм Бог”. (Пс.46:11)