КОНТРОЛ НАД СЕТИВАТА И УМА

Трябва да станеш един верен страж на своите очи, уши и всичките си сетива, ако желаеш да контролираш своя ум. Единствено силата на благодатта може да извърши тази най-желателна работа.

Ние се променяме чрез гледане. Тогава нека не събираме всички неприятни картини—доказателствата за силата на Сатана—и не ги окачаме в залите на своята памет, да не говорим отново и отново за тях, докато душите ни се препълнят с обезсърчение. Когато си налегнат от дълбока сянка, това е, защото Сатана се е препречил между теб и ярките лъчи на Слънцето на правдата. Във време на притеснение яркостта е затъмнена и не разбираме защо изглежда, че увереността е оттеглена от нас. Доведени сме дотам, че да гледаме на себе си и на сянката от кръста, а това ни възпрепятства да видим утехата, която има за нас.  И така, можем да отидем в мазето и да останем там, и да се оглеждаме, преглеждайки тъмните му ъгли, и можем да говорим за мрака на това място и да казваме: „О, колко е тъмно тук,” и да продължаваме да говорим за това. Но дали с това мазето ще стане някакси по-светло? О, не! Какво ще направиш тогава? Ще излезеш от мазето; ще излезеш от мрака в горната стая, където грее ярко светлината от Божието лице. Знаете, че тялото ни е съставено от усвоената храна. Същото е и с нашия ум. Ако умът ни е такъв, че да размишлява за неприятните неща в живота, няма да имаме никаква надежда. Ако поставим едно цъфтящо растение в тъмна стая, то ще повехне и ще умре много скоро след това; също така и ние бихме могли да имаме някакъв духовен живот, който обаче ще изгубим, като се задържаме в атмосфера на съмнение и мрачна потиснатост. SD/We Abide in Christ/By Receiving Christ, the Source of Life

Битката за твоя ум (biblebg.com)