КОПНЕЖ

“Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже.” Псалми 42:1

С доверяващата се вяра на малко дете трябва да идваме пред нашия Небесен Баща и да споделяме с Него всичките си нужди. Той е винаги готов да прости и да помогне. Изворът на небесна мъдрост е неизчерпаем и Господ ни насърчава да черпим с пълни сили от него. Копнежът, който трябва да имаме към небесните благословения, е описан с думите: „Както еленът пъхти за водните потоци, така въздиша душата ми за Тебе, Боже“. Нуждаем се от силен душевен глад за богатите дарове, които Небето може да ни предложи.