КОРЕКЦИЯ

Уилям Крисуел разказва интересен случай от служението си.

Един млад и успяващ бизнесмен решил да подпомага Божие­то дело и дал обещание пред Крисуел, че ще дава една десета от доходите си на църквата. Тогава двамата се помолили усърдно Бог да благослови работата на младежа. По това време той пе­челел по 40 долара на седмица и от тях давал 4 като дарение. Но през следващите няколко години бизнесът му се развил много добре и човекът почнал да печели по 500 долара на седмица. Един ден той се обадил на свещеника и го попитал дали може да коригира обещанието си, тъй като му се виждало прекалено много да дава по 50 долара седмично за Божието дело.

Крисуел му отговорил:

— Не е възможно да се молим Бог да те освободи от едно обещание, което вече си дал пред Него. Но можем да направим нещо друго – да се молим Бог да намали доходите ти до пър­воначалните 40 долара, за да не ти се налага да даваш толкова много пари като дарение.