КОРЕНИ ИЛИ КЛОНИ

 

В живота на дърветата от решаващо значение за оцеляването им е да имат повече корени, отколкото клони. В своята книга Дъбът: скелетът на цивилизацията, авторът Уилям Логан казва: „Ако едно дърво развие много листна маса, а има малко корени, то е предразположено да бъде слабо и с кратък живот… Ако едно дърво развие стабилна коренова система и по-бавно изгражда своята корона, то е предразположено към дълъг живот и е по-устойчиво на атмосферните влияния.”

Хората и организациите могат да бъдат като дърветата. Издигането към известност е въодушевяващо, но всяко нещо, което се развива повече над повърхността, отколкото в дълбочина, е крехко и е в опасност да се счупи, да падне или да умре.

Исус използва подобна аналогия в Своята притча за сеяча. Хората, които чуват Словото и го приемат с радост, са като семената, посяти на каменисти места; те поникват бързо, но живеят кратко, защото нямат корени (Матей 13:6, 20-21).

Корените изобщо не са обаятелни, но те са източникът на нашата сила. Ако нашите корени отиват дълбоко в познанието на Бога (Еремия 9:24) и животът ни е скрит в Христос (Колосяни 3:3), ние ще бъдем силни, устойчиви на пагубни влияния и е по-вероятно да оцелеем при бурите на бедствието.

Колко дълбоки са вашите корени?

Нека  Господ ни пази да не завиждам на красивите и на тези, които изглеждат силни. Нека да употребим възможностите, които ни дава, за да развием корени, които ще ни направят силни, вместо клони, които ще ни направят привлекателни. Амин

 

“Понеже нямаха корен, изсъхнаха.” Матей 13:6

 

КОРЕНИТЕ НА СТАБИЛНОСТТА СЕ РАЗВИВАТ, КОГАТО СЕ ВКОРЕНЯВАМЕ В БОЖИЕТО СЛОВО И МОЛИТВА.