КОРЕНИ И ПЛОДОВЕ

Преди години, когато разлиствах стихосбирка на българския поет сюрреалист Биньо Иванов, едно заглавие грабна вниманието ми с изключително образното си въздействие: „Корен дълбоко в небето“ . Тогава Бог отвори очите ми да видя в това поетично описание една много точна илюстрация на християнския живот такъв, какъвто трябва да бъде.

Във въображението си видях едно дърво, което заемаше положение, обратно на това, което сме свикнали да виждаме в природата. Корените на дървото се разпростираха над облаците и се губеха далеч в небесата, а короната, отрупана с плодове, достигаше земната повърхност.

Аналогията е много проста. Ако корените на нашия духовен живот са в дълбочините на Бога, то и плодовете на Духа ще присъстват целогодишно в живота ни тук на земята. Небесната реколта от ,любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание” (Гал. 5:22) е в пряка зависимост от потоците жива вода, извиращи от източника на живота Господ Исус Христос.