КОРЕНЪТ НА МНОГО ЗАБОЛЯВАНИЯ

Клетките на тялото ни са заобиколени от течности, които трябва да бъдат леко алкални, за да бъде поддържан животът. Когато течностите в организма станат по-кисели, се получават усещания като главоболие, болки в гърдите и в стомаха. Ацидозата е коренът на много от заболяванията на тялото. Причинява се от употреба на готвени храни, месо, сладкиши, бял хляб, бяло брашно.

Свръхконсумация на масти предизвиква малигнизиране (злокачественост) на клетките.

Някои клетки в това състояние умират, но други се приспособяват към новото състояние и се превръщат в анормални (малигнени), известни още като независими от кислород клетки, които повече нямат нужда от външен кислород. Те продължават да съществуват чрез процесите на ферментация. Един съвсем обичаен начин да се предизвика  кисело състояние е свръхконсумацията на масти. Мастите запушват артериите и капилярите и спират достъпа на кислорода и хранителните вещества чрез тях. Това причинява смъртта на клетките покрай запушените капиляри, а сами по себе си мъртвите клетки предизвикват кисело състояние на кръвта.

,,Лекарства от природата” II част – 16 стр. Издателство ,,Нов живот”