КОРОНА ЗА ВСЕКИ СВЕТИЯ

„Блажен онзи човек, който издържа изпитание; защото, като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят.“ (Яков 1:12)

Видях голям брой ангели да носят от града славни корони – по една за всеки светия с името му, написано върху нея. Щом Исус поиска короните, ангелите Му ги връчват и с десницата Си скъпият Исус ги поставя върху главите на светиите. По същия начин ангелите донасят и арфите и Исус също ги връчва на спасените. Ръководещите ангели първо дават тон и после всеки глас се издига в благодарствено, щастливо хваление; и всяка ръка умело се движи по струните на арфата. Звучи мелодична музика в богати и съвършени звуци.

В града има всичко за пиршество на очите. Спасените виждат навсякъде изобилие от слава. После Исус поглежда Своите верни; лицата им греят от слава. С любящ поглед и мелодичен глас Той им казва: „Гледам тежкия труд на душата Си и Съм удовлетворен. Богатството от слава е ваше за радост през цялата вечност. Скърбите ви приключиха. Няма да има вече смърт, нито скръб, нито плач, нито болка“.

После видях как Исус води Своя народ при дървото на живота. На него расте най-красивият плод, от който светиите могат да вземат свободно. В града се намира най-славният трон, от който извира и тече кристално чиста река с водата на живота. От всяка страна на реката се простира дървото на живота, а по бреговете й растат други красиви дървета, носещи плод.

Думите са твърде слаби, за да опишат Небето. Докато тези сцени се разкриват пред мен, аз изпадам в удивление. Завладяна от изумителното великолепие и слава, пускам писалката на масата и възкликвам: „О, каква любов! Каква чудна любов!“. И най-възвишените думи не могат да опишат небесната слава или несравнимите дълбини на любовта на Спасителя.