КОРОНИ СА ПРИГОТВЕНИ ЗА ВЕРНИТЕ

„Аз се подвизавах в доброто войнстване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление“ (2 Тим. 4:7, 8).

Когато Господ попълва скъпоценните Си камъни, Той ще гледа на верните, искрените и честните с наслада. Ангели са наети да направят корони за такива, а върху короните, украсени със скъпоценни камъни от звезди, с великолепие ще се отразява светлината, излъчвана от Божия трон.

Говори за небесните неща! Говори за Исус, за Неговата красота и слава, за неотслабващата Му любов към теб и нека сърцето ти се излее в любов и признателност към Него, Който умря, за да те спаси. О, приготви се да посрещнеш своя Господ в мир. Онези, които са готови, ще получат скоро нетленен венец на живот и ще живеят завинаги в Божието царство с Христос и ангелите, и с онези, които са били изкупени чрез скъпоценната Христова кръв.

Венец на слава се пази за нас, които очакваме и обичаме, и жадуваме за явлението на Спасителя.

Именно очакващите са тези, които трябва да бъдат увенчани със слава, почест и безсмъртие. Няма нужда да говориш за почестите на света или за възхвала на великите му личности. Всички те са суета. Само ако Божият пръст се докосне до тях, скоро ще завършат отново в прахта. Аз искам почест, която да е трайна, почест, която да е безсмъртна, която няма да погине никога; венец, по-богат от всяка корона, украсявала някога челото на който и да било монарх.

В този ден изкупените ще блестят ярко в славата на Отец и на Неговия Син. Небесните ангели, докосвайки златните си арфи, ще приветстват с радост Царя, и онези, които са трофеи на Неговата победа – които са били умити и избелени в кръвта на Агнето. Песен на триумф ще проехти надлъж и нашир, изпълваща цялото небе. Христос е победил. Той влиза в небесните дворове, придружен от Своите изкупени – свидетели, че мисията Му на страдание и саможертва не е била напразна.