КОТЕ И ЩАСТИЕ

 

Eдно коте чуло, че щастието се намира на върха на опашката му.
От този ден нататък, то непрекъснато се опитвало да я хване. Ако успеело, щяло да бъде щастливо. Въртяло се в кръг, тичало, скачало и … все не успявало.

Гледал го един стар котарак. Радвал му се известно време и накрая му казал:
– И аз като малко коте чух, че щастието е на върха на опашката. Дълги години се въртях в кръг и я гоних, но накрая разбрах – щастието наистина е на върха на опашката ни. Ако вървим право напред и си гледаме работата, то винаги ще ни следва, винаги ще е с нас.