КРАЙНА ЦЕЛ

„А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос“ (1 Сол. 5:23).

Когато апостол Павел пише: „А сам Бог на мира да ви освети напълно”, не окуражава братята си да се стремят към един непостижим стандарт; не се моли да получат благословения, които Бог не благоволи да даде. Той знае, че онези, които ще посрещнат Христос, трябва да имат чист и свят характер.

Контролиращата сила на апетита ще доведе до рухването на хиляди, но ако те биха преодолели тази своя слабост, щяха да получат морална сила, за да извоюват победа над всички останали изкушения на Сатана. Но онези, които са роби на апетита, ще пропаднат в изграждането на съвършен християнски характер. Непрекъснатото вършене на беззаконие от човеците в продължение на 6000 години ги е довело дотам да жънат плодове на слабост, болка и смърт. Колкото повече се приближаваме до свършека, толкова повече ще нарастват и изкушенията на Сатана относно апетита, като ще стават и все по-трудни за преодоляване.