КРАЙНО СПАСЕНИЕ ЗА БОЖИИТЕ ДЕЦА

 

„Но Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго. Затова и може съвършено да спасява тези, които отиват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да се застъпва за тях.“ (Евр.7:24,25)

Всяка грижа е положена за нашите слабости, предложено ни е всяко насърчение да дойдем при Христос.

Той предлага прободеното Си тяло, за да откупи Божието наследство, да даде на човека още един шанс. Чрез безгрешния Си живот, чрез Своето послушание и чрез смъртта Си на Голготския кръст, Христос ходатайства за изгубената раса. Не като обикновен Застъпник ходатайства за нас Начинателят и Усъвършителят на нашето спасение, но като Победител, изискващ Своята победа. Неговият дар е съвършен; и като наш Застъпник Той изпълнява делото, което доброволно е поел. Държи пред Бога кадилницата със Своите святи заслуги и молитвите, изповедите и благодарността на Своя народ. Носещи аромата на Неговата правда, те се издигат към Бога като сладко  благоухание. Този дар е напълно приет и прощението покрива всички грехове.

Христос е обещал да бъде наш Заместник и Гарант и не би пренебрегнал никой човек. Той, Който не е могъл да понесе човешките същества да бъдат изложени на вечна гибел и е предал душата Си на смърт в тяхно име, как няма да гледа със състрадание на всяка душа, осъзнаваща, че не може да се спаси сама.

Той не би гледал на смирения молител, без да го въздигне. Чрез собствената Си саможертва е осигурил на човека безграничен запас от морална сила. (…) Можем да отнесем греховете и скърбите си в нозете Му, защото Исус ни обича. Всеки Негов поглед и дума ни приканват да Му се доверим. Ще оформи нашия характер според волята Си.

Сред цялата сатанинска мощ няма сила, способна да победи душата, която с простичка вяра се обляга на Христос. „Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните“. (Ис.40:29)