КРАСИВАТА ОБСТАНОВКА

Бог обича красивото. Той е облякъл небето и земята в красота и с бащинска радост гледа, когато чедата Му се възхищават на създадените от Него неща. Той желае да ограждаме домовете си с естествена красота.

Почти всички жители, колкото и бедни да са, могат да имат около къщите си зелени площадки, няколко сенчести дървета, ръзцъфнали храсти и благоухаещи цветя. Те допринасят много повече за щастието в дома, отколкото най-скъпите изкуствени украси. Действат успокояващо и облагородяващо върху семейния живот, усилват любовта към природата и свързват семейството по-тясно с Бога.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“