КРАСИВ ХАРАКТЕР 

“Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона” Притчи 4:9

Това, което прави характера красив у дома, е същото, което ще го направи красив и в небесните жилища. Ако искате да бъдете светлина за този свят, тази светлина трябва да грее и във вашия дом. Там трябва да онагледите християнските си качества – да бъдете любящ, търпелив, добър и в същото време непоклатим човек. Нужно е постоянно да се стремите към по-висша култура на ума и душата. Като смирено Божие дете, учете се в Христовото училище. Стремете се към всекидневно подобряване на вашите способности и сили, за да сте годни да извършите най-доброто и цялостно дело у дома – чрез поучение и пример. Нека светлината на небесната благодат да осветява характера ви, за да има слънчева светлина и във вашия дом.