КРАСОТАТА НА СВЕТОСТТА

Имаме нужда от по-ясен поглед върху Исус и от по-пълно разбиране на стойността на вечните реалности. Красотата на светостта трябва да изпълва сърцата на Божиите чада; а за да стане това, трябва да се стремим към Божествено откровение за небесните неща. Нека душата се издига все по-нагоре и по-нагоре към Бога, за да може Той да й дари дъха на небесната атмосфера. Можем да дойдем толкова близко до Всевишния, че при всяко неочаквано изпитание мислите ни да се обръщат към Него така естествено, както цветето към слънцето.