КРАСОТАТА НА СВЯТОСТТА

“Не съм вече в света, а тези са в света, и Аз ида при Теб. Отче свети, опази ги в Името Си, което си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.” Йн. 17:11

Тези, които вярват истински в Христа, седят заедно с Него в небесните места. Нека да приемем знака на християнството. Това не е външен знак, нито се изразява в носене на кръст или корона, а нещо, което разкрива единството на човека с Бога. Нека съблечем “… стария човек с делата му”, и да се облечем в “новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал” (Колосяни 3:9,10). Красотата на светостта се разкрива, когато християните се сближават и стават едно в Христовата любов.