КРАСОТАТА НА ХРИСТОПОДОБИЕТО

„…да показват винаги съвършена вярност; за да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.“ (Тит 2:10)

Всеки, който носи името на Христос, трябва да краси учението на нашия Спасител с добре подреден живот и благочестив говор, с накита на смирен и тих дух. Ако притежавате това, вие ще имате благоволението и на Бога, и на човеците.

Думи, изговорени прибързано, нараняват души, а най-дълбоката рана остава в душата на говорителя. Христовият дар – кротък и смирен дух – е авторитетно обявен с висока цена от Този, Който не греши. Всеки от нас трябва да открие стойността му за себе си, търсейки го от Бога. Както и да ни оценяват човеците, ако носим този накит на кротостта, носим знака на своето ученичество при Христос. Оценявани сме от Най-Висшия и нашето украшение има висока цена в очите Му. Ето този бисер трябва да търсим.

При всеки човек ще дойдат обстоятелства, които ще провокират гнева му, и ако не сте под пълния контрол на Бога, ще се поддадете на тази провокация. Но кротостта на Христос успокоява бунтуващия се дух, контролира езика и помага на цялото естество да се покори на Бога. Така се учим как да понасяме неодобрението на другите хора. Ще бъдем неправилно съдени, но скъпоценното украшение на кроткия и тих дух ни учи как да понасяме това, как да съчувстваме на тези, които изговарят прибързани и необмислени думи. Всяка неприятна проява на духа със сигурност предизвиква демона на страстта в уязвимото сърце. Несветият гняв не трябва да бъде подсилван, а укротяван. Това е искра, която би подпалила неопитомената човешка природа. Избягвайте да говорите думи, които ще предизвикат конфликти. По-добре да пострадате от зло, отколкото да вършите зло. Бог изисква от всеки Свой последовател, доколкото е възможно, да живее в мир с всички човеци.

Трябва да бъдем Христоподобни. Нека се стараем животът ни да бъде такъв, какъвто Христос го е планирал за нас – пълен с аромата на любовта към Бога и към ближните ни, пълен с Христовия Божествен Дух, пълен със свята обич към Господа и богат с красотата на Христоподобието.