КРАСОТА ИЛИ ПОКАЗНОСТ

“Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие.” Яков 2:1 

Светската показност, независимо колко е внушителна, няма стойност пред Бога. Над видимото и временното Той цени невидимото и вечното. И най-отбраното произведение на изкуството не притежава никаква красота, в сравнение с красотата на характера – плод на делото на Светия Дух у човека.

Христос е дошъл на земята и е застанал пред човешките деца с изобилната любов на вечността. Това е съкровището, което трябва да получим, да изявим, да изваем у себе си, чрез своята връзка с Него.