КРАСОТА И БОЛКА

Макар че Анри Матис бил почти с трийсет години по – млад от Огюст Реноар, двамата велики художници били близки приятели и често се радвали взаимно на компанията си. Към края на живота си, когато Реноар вече не излизал от къщи, Матис го посещавал почти ежедневно.

Полускован от артрита, Реноар продължавал да рисува. Един ден, докато гледал каква мъка е за него всеки щрих, Матис възкликнал:
– Огюст, защо продължаваш да рисуваш при тези болки?
– Скъпи приятелю – отвърнал кротко Реноар- болката минава, но красотата остава.

Едно от най – известните си платна- ” Къпещи се “, Реноар завършва две години преди смъртта си, след четиринайсет години страдания от изтощителната болест.