ОТКРОВЕНИЯ ЗА СЪДА

 “Нека чуем краят на цялото слово:
Бой се от Бога и пази заповедите Му,
Понеже това е всичко за човека.”
(Еклесиаст 12:13)

В деня, когато всеки ще получи отплата за делата си, такива каквито са, как ли ще се чувстват престъпниците на Божия закон, когато за кратък момент ще им се позволи да видят записаната история на техния живот, в която ще е отразен бунтовния им избор, счели за нищожен закона, който управлява Вселената до вечни векове. Тогава ще видят какво е желал Бог от тях. Ще разберат, че е трябвало да използват своите изкупени с кръв привилегии в полза на истината и правдата. Ще видят, че вместо да поставят талантите и влиянието си в служба на бунта и с това да укрепват още повече силите на злото, те е трябвало да посветят силите си за живеене и правене на добро…

В деня на съда хората ще узнаят какви биха могли да станат чрез силата на Христа. Ще видят какво грабителство са практикували спрямо Спасителя и Бога. Ще разберат, че са действали като отстъпници спрямо своя Създател. Ще проумеят многото случаи, когато са могли да вършат добро, но не са го сторили. Те напълно са отхвърлили възможността да бъдат усъвършенствани. Знаели са изискванията на Бога, но са отказали да се съобразяват с условията, посочени в Словото Божие. По свой избор са се съюзили с демони, а от това силата, предоставена им за служене на Бога, те са предоставили в служба на личното аз. Самолюбието е станало техен Бог, защото са отказали да се покорят на някакво друго управление. Те са лъгали себе си и са станали презрени в Божиите очи…

Всичко това се разкрива на непокаяните в деня на съда. Пред погледа и в съзнанието им преминават една след друга сцените от техния живот. В пълна яснота им се представя онова, което биха могли да бъдат, ако навремето бяха избрали да сътрудничат на Бога вместо да Му се противопоставят. Вече нищо не може да се промени и делото на всеки от тях е окончателно решено – всички трябва да погинат с онзи, чиито пътища и дела са следвали в живота си.

Във всяка изгубена душа ще проблесне лъч светлина. Всички, обрекли себе си на погибел, ще видят ясно тайнството на благочестието, което са презирали и мразели. Тогава и падналите ангели, надарени с много по-висша интелигентност отколкото човека, ще осъзнаят какво са вършили, когато са използвали своите сили за внушаване в човешкия ум на пътищата на измамата и лъжата. Всички, които са били съюзници на големия измамник, всички, които са учили пътищата му, и са вършили измамите му трябва да погинат заедно с него…

Господ Исус ги поглежда със съжаление и изрича: “Идете си от Мене.” В този час ще бъдат разбрани 3 и 4-та глава от книгата на пророк Захария.