КРИЕМ ЛИ СЕ ОТ БОГА?

 

Двама братя били крайно немирни и родителите им не знаели как да постъпят. Затова помолили своя свещенослужител да говори с момчетата.

Проповедникът повикал първо по-малкото момче. Искал да го накара да мисли за Бога, затова започнал разговора с въпроса: „Къде е Бог?” Момчето не отговорило, затова той повторил въпроса си със строг тон. Отново не последвал отговор. Отчаян, проповедникът размахал пръст пред лицето на момчето и извикал: „Кажи къде е Бог?!”

Момчето избягало от стаята, изтичало вкъщи и се скрило в килера. Брат му го последвал и попитал: „Какво стана?” По-малкият отговорил: „Сега я загазихме. Те не знаят къде е Бог и мислят, че ние сме виновни!”

Това ни напомня за Адам и Ева, които се почувствали виновни и се опитали да се скрият от Бога (Битие 3:10). Близкото общение с Господа им било познато, но сега се страхували да Го срещнат. Бог обаче ги потърсил и ги попитал: „Какво сте сторили?” Вместо да се покае, Адам обвинил Създателя си и Ева, а Ева обвинила змията.

Как отговаряме, когато сме съгрешили спрямо Бога? Дали се крием, като се надяваме, че Той няма да забележи? Ако сме Негови, Той ще ни потърси. Най-мъдрото решение е да излезем от скришното място, да изповядаме греха си и да възстановим общението си с Бога.

 

„Господ Бог каза на жената: „Какво е това, което си сторила?” Битие 3:13

 

ГРЕХЪТ ВОДИ ДО СТРАХ, ИЗПОВЕДТА ВОДИ ДО СВОБОДА.