КРИТИКАРСТВО

“нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в светост със страх от Бога” (2 Коринтяни 7:1)

Не критикувайте другите. Духът на критичността прояжда най-важните жизнени сили на Божия народ. Не можем да си позволим да трупаме нечистота върху нечистота. Небето наблюдава това непрестанно трупане на камари от нечистота, изразена в думи. Нека да решим вече да не прибавяме нищо към този голям куп от невнимателни, празни и глупави думи. Ние имаме за вършене друга свята и сериозна работа.