КРОТОСТ 

“Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо.”
Филипяни 4:5 

В сегашния период от световната история ние имаме твърде много работа, за да си позволим воюване на още един фронт с нашето слабо естество срещу свръхестествената сила на сатанинските представители. Трябва да отхвърлим от себе си личното “аз”, независимо от силните изкушения да се възползуваме от думи и действия. Трябва да владеем душите си с търпение.