КРОТОСТ И СМИРЕНИЕ

“Блажени кротките, защото те ще наследят земята.” Мат.5:5

Разграничителната линия между служещите и неслужещите на Бога става все по-отличителна. Това е според предвиденото от Бога. Дейната, жива вяра, отличава Божиите люде от греховните, които като отхвърлят Христа, дават на света ясно свидетелство, че не желаят човекът Исус да управлява живота им. Те не искат да живеят за Божия прослава, а да вършат това според угодата си. Сякаш с поведението си такива хора казват: “Няма да нося игото на Христос; не искам да уча уроците Му на кротост и смирение, ще карам както си знам и ще живея в този свят един живот, отдаден на удоволствията.”