КРОТЪК И СМИРЕН

“Блажени кротките, защото те ще наследят земята.” Мат. 5:5

Исус учи всеки човек никога да не разчита на себе си: “Научете се от Мене; защото Съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си” (Матей 11:29). Поучете се от Този, Който е кротък и смирен по сърце – от Този, Който ни е обещал, че ще намерим покой на душите си. Тогава ще имате това светло преживяване и ще можете да кажете: “Познавам Го! Познавам Го! Опитал съм Го, уверил съм се в Него – Той никога не ме подведе.”