КРЪСТЪТ

Един вярващ човек се чувствал крайно изтощен от трудно­стите в своя живот и не виждайки изход, паднал на колене пред Бога в молитва:

  • Господи, кръстът ми е прекадено тежък. Не мога да го нося.

Същата нощ Бог му проговорил в съня:

  • Сине мой, чух молбата ти. Щом не можеш да понесеш те­жестта на своя кръст, влез в онази стая, остави го и си избери Друг.

Човекът въздъхнал с облекчение, благодарил на Бога и напра­вил както му било казано. След като оставил своя кръст, прис­тъпил към огромен куп кръстове, които били много различни. Взел един, но се оказал с много големи размери, друг бил груб и неудобен, трети – много тежък. След дълго пробване на много кръстове, от които не одобрил пито един, попаднал на кръст, който му се сторил най-удобен и подходящ. Тогава казал:

  • Господи, бих искал да нося този кръст!

Бог отвърнал:

  • Синко, погледни! Това е твоят кръст, който остави преди малко.