КУЛТИВИРАНЕ НА ПРАВИЛНИ НАВИЦИ

Работата по преобразяване от несвятост в святост е постоянна. Ден след ден Бог работи за освещаването на човека, а на човека е определено да Му съдейства, като полага постоянни усилия в култивирането на правилни навици. Трябва да прибавя благодат към благодат; и като работи така по схемата на сборуването, Бог работи за него по схемата на умножението. Нашият Спасител е готов да чуе и отговори на молитвата на каещото се сърце, и благодат и мир ще се умножават на Неговите верни. Той с радост им подарява благословенията, от които се нуждаят в борбата си срещу злините, които ги обсаждат. „Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бог и на Исус, нашия Господ.” Review and Herald, Nov. 15, 1887; RC/295 Този, който се постави безрезервно под ръководството на Божия Дух, ще констатира, че умът му се разширява и развива.

Битката за твоя ум (biblebg.com)