Това е Еклипс. Всеки ден тя сама излиза от къщата си и се качва с автобуса до центъра на кучешкия парк, където прекарва няколко часа в игри и се сприятелява, а след това отново се връща с автобуса. Дори има свой собствен пропуск за автобус, прикрепен към яката. Това започва, когато собственикът ѝ Джеф Йънг закъснял за автобуса и когато автобуса пристигнал, тя нетърпеливо хукнала напред и се качила сама в автобуса. Шофьорът на автобуса я разпознал и я оставил в кучешкия парк, а по-късно Джеф я настигнал.

След още няколко пътувания сама, Джеф започна да я пуска сама и тя винаги се връщала вкъщи няколко часа по-късно. Всички шофьори на автобуси я познават и даже й се усмихват. Много от редовните пътници се радват да я виждат всеки ден и често сядат до нея. Дори полицията е дала одобрението си, стига шофьорите на автобуси да са съгласни с това.

-Тя прави всички ни щастливи.- казал един от шофьорите.