Преди много години в едно малко, отдалечено селце имало едно място, което било известно като Къщата с хилядата огледала. Едно малко щастливо кученце научило за това място и решило да отиде да го посети. Когато пристигнало, то се втурнало щастливо нагоре към вратата на къщата. То погледнало през вратата с високо вдигнати уши и с опашка, която махало, колкото бързо може. За негова голяма изненада, то видяло 1000 други щастливи кучета с вдигнати уши и размахани опашки. То се усмихнало с голяма усмивка и му било отговорено с 100 големи усмивки, също толкова топли и любезни. Докато напускало къщата то си мислело: „Това е чудно място. Ще се върна и ще го посещавам често.”

В същото село, друго малко куче, което не било щастливо колкото първото, решило да посети къщата. То бавно се качило по стълбите, с глава наведена надолу, докато гледало през вратата. Когато видяло 1000 нелюбезно гледащи кучета, които го гледали, то изръмжало към тях и било ужасено да види 1000 малки кучета, които ръмжали срещу него. Докато напускало, то си помислило „Това е ужасно място и аз никога няма да се върна там отново.”

Всички лица по света са огледала. Какво отражение виждате по лицата на хората, които срещате?