ЛЕКА И ТЕЖКА ФОРМА НА ДЕПРЕСИЯ

Има девет симптома свързани с депресията:

–              Дълбока тъга или празнота

–              Апатия

–              Възбуда или безпокойство

–              Разстройство на съня

–              Проблеми с теглото/апетита

–              Липса на концентрация

–              Чувство на прекомерна вина или малоценност

–              Мрачни мисли

–              Умора

При отсъствие на емоционална травма диагнозата ,,депресия“  може да бъде поставена, като се определи колко от следните симптоми има пациентът:

Човек, който има поне пет от деветте симптома в продължение поне на две седмици проявява клинично дефинираната тежка депресия.

Човек, който има от два до четири от деветте симптома в продължение поне на две седмици, има клинично дефинираната лека форма на депресия.

От друга страна, еднакво важно е да осъзнаем, че не всеки, който изпитва дълбока тъга страда от психично заболяване.

Също така, хората, които не проявяват този симптом или симптом номер две, апатия, нямат тежка депресия, независимо колко от другите симптоми имат. Апатията се описва като забележими намален интерес или удоволствие от почти всички дейности през по-голямата част от деня, почти всеки ден. Дори ,,забавните“ неща вече не ги радват. Мотивационното ниво на засегнатия човек често намалява значително.

,,Изход от депресията“ –  Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2