ЛЕК ЗА ВИНАТА И УНИНИЕТО

  “Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?
  И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудили се.”
(Матей 18:12,13)

Божията воля е нито една душа да не погине. Неговите милости са неизброими и Той няма да остави Своето изкупено притежание, заради което Исус даде живота си, да стане играчка за сатанинските изкушения. Цялото небе е предоставено на всички, които вярват в Исуса Христа като техен личен Спасител, затова никоя душа не може да обезславя Бога, повече от това да казва, че вярва в истината, а в същото време да носи одеждата на опечаления, сякаш е сирак…

Господ не оставя своите наранени и ударени овце да бъдат разкъсани от Сатана. Той винаги укрепява Своите Си, когато те са слаби и избавя изпитваните и изкушаваните от ноктите на врага. Господ Исус никога не изоставя душата, която уповава на Него. Тези, които претендират, че са Божии синове и дъщери трябва винаги да уповават на Исус. Ако постъпват противно на това, означава да се отрекат от любовта Му. Вярващи, които са подтиснати и облечени с одеждата на мрачност и скръб представят по много лош начин Христа. Това от наша страна е буквално признание, че нашият Господ е коравосърдечен и тираничен Владетел. Това е просто, лъжа отричаща нашия скъп Спасител, Който даде живота Си, за да направи възможно всички да повярват в Него, да положат доверието си в Неговия интерес и любов към грешника…

Ти вършиш голяма неправда на нашия Спасител, когато живееш така сякаш си в долината на мрачната сянка. Никога не бива да се поддаваш на собствените си емоции и чувства – това е опасен огън. Исус ни обеща, че всеки, който Го следва, не ще ходи в мрак, а ще има светлината на живота. Но ако ти следваш ръководството на друг водач, който е различен от Христа – светлината, истината и живота, то откажи се от това мнимо ръководство и последвай Исус, светлината на света. Нима мислиш, че Бог благоволи да те гледа как се мяташ, като неспокойните морски вълни. Не! Не! Казвам ти, че Той те умолява и иска да те укрепи, да те види основан, вкоренен и привързан към най-свята вяра. Ти не принадлежиш на себе си, защото си купен с цена, която не може да се пресметне, това означава, че твой господар е Бог, могъщия Бог, а що се отнася за цената, с която си откупен, погледни на Голгота. Това колебаене между надежда и страх наскърбява Христовото сърце, а Божият Син ти е дал непогрешимо свидетелство на своята любов, като те е избрал.