Лек за черногледството

Когато се съсредоточаваме върху маловажните аспекти в една ситуация за сметка на другите, ние гледаме през „психични филтри“. Когато гледаме през психичен филтър, възприемаме всяко затруднение като разгръщащо се бедствие. Пример: Понякога казвам на майка ми, че яденето е вкусно, но е малко солено. И тя се сърди, защото мисли, че не го харесвам въобще. Имам една позната, която намира проблем във всяка ситуация: Ако е слънчев денят, защо е слънчево, много е горещо! Ако е студен денят – защо е студено, ще замръзнем! Винаги има проблем.

Когато гледа през филтър на психиката, човек има склонност да избира един аспект от ситуацията за сметка на всички други, които трябва да се вземат предвид. Всеки от нас си е изградил определени очаквания въз основа на схематични психични структури, които съществуват в умовете ни и силно влияят върху начина, по който оценяваме информацията от сетивата. Обикновено тълкуваме нашите възприятия в съответствие с тези предварително създадени схеми, вместо да е обратното. В резултат на това нещата които виждаме, чуваме и преживяваме се влияят от нашата конкретна когнитивна ориентация преди реалния акт на възприятието.

Дори в научните кръгове възприятията са повлияни от психичните филтри. Въпреки възвишената цел да се наблюдава светът такъв, какъвто е, начинът, по който учените възприемат видяното, се влияе от техния мироглед преди акта на наблюдението. Пример: Един отличен пример за това са учените по времето на Галилей, за които е било трудно да приемат твърдението му, че земята обикаля около слънцето, вместо обратното. Библейски пример: Когато Ной проповядва за потопа, огромното мнозинство от хора, които го чуват, гледат през своите психични филтри и виждат един оглупял старец.

ПЕСИМИЗМЪТ СЪЩО Е ТАКЪВ ПСИХИЧЕН ФИЛТЪР:

ВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЕСИМИЗМА
·         По-висок риск от депресия

·         Увредена имунна система

·         Повишен риск от преждевременна смърт

·         Повишен риск от фатални нещастни случаи

·         Повишен риск от сърдечни болести, грип и други здравословни проблеми

·         По-голяма вероятност да търсят медицински и психологически услуги

·         По-чести посещения при лекаря

·         По-голяма вероятност да бъдат пасивни

·         Понижение на цялостното физическо и психическо здраве

УВРЕЖДАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Изкривените психични филтри имат също и увреждащо влияние върху личните взаимоотношения. Пример: Много брачни двойки са склонни да виждат само доброто, докато се оженят. След като отшуми първоначалното увлечение, те започват да забелязват повече лошото, докато в някои случаи започват да виждат само него. Ако бракът се разпадне, мъжът, който някога е бил принц, се превръща някак си в противна жаба, докато скъпата принцеса става заядлива вещица. В много случаи именно възприятието – а не личността – се е променило.

УРАВНОВЕСЕН ОПТИМИЗЪМ

Макар че доста се изтъква силата на положителното мислене, необузданият оптимизъм е също опасен. Д-р Недли съветва: „Вместо да гледа през психичния филтър на песимизма или абсолютния оптимизъм, целта на човека трябва да бъде „реалистичният оптимизъм“, където винаги очакваме най-доброто, но сме готови и за най-лошото“.

Пример: Песимистът, който хваща грип, ще е сигурен, че той ще се развие в пневмония и много такива хора наистина си създават само-изпълняващи се пророчества, като изпращат погрешни послания на тялото и психиката си. Абсолютният оптимист може да пренебрегне симптомите, принуждавайки тялото си да работи прекомерно в момент, когато то има нужда от почивка. Реалистичният оптимист ще знае, че има минали дихателни усложнения, и макар да очаква най-доброто, ще предприеме подходящи предпазни мерки, за да предотврати развитието на пневмонията.

Реалистичният оптимизъм е тясно свързан с по-доброто управление на стреса и тенденцията да се търси социална подкрепа, които заедно допринасят за здравето и дълголетието. Вероятно реалистичните оптимисти постигат по-добри резултати, защото могат по-успешно да се справят с неблагоприятни ситуации и да живеят по-здравословно.

СИЛАТА НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ФИЛТРИ

Психичните филтри сами по себе си не са винаги нещо отрицателно. Нашите сетива възприемат повече от единадесет милиона бита информация всяка секунда (https://www.britannica.com/science/information-theory/Physiology), затова процесът на автоматично филтриране на важните и познати вече неща е нормална част от ежедневието. Чрез филтрите ние можем да сортираме цели планини от незначителни подробности, допускайки само най-важната информация в нашето съзнание.

Всяка секунда през филтъра на нашите вярвания, ценности и очаквания преминават събитията от живота ни, които изграждат нашата реалност. Всеки път, когато вземаме решение, трябва да се промъкваме през тази гама от установени верски убеждения и мисловни асоциации, изградени за един цял живот въз основа на чувства и преживявания. Ако нашият психичен филтър пропуска само отрицателни неща, животът наистина ще бъде депресиращ. Обаче ако той е настроен да търси по-положителни неща, животът придобива по-весел нюанс.

Един добър пример от древността за положителен психичен филтър е историята на Йосиф. Неговият живот всъщност започва много добре. Роден в богато семейство, обичан син на любима съпруга, той още от начало може да очаква много добри неща. Първият голям удар идва, когато красивата му майка Рахил умира. Тогава той е само на четири години. На седемнадесет е продаден в робство от братята си, които го мразят. Усилената му работа, придружена от Божиите благословения, довежда до издигането му за главен управител на дома на господаря му. Обаче животът му отново рухва, когато е обвинен лъжливо от жената на господаря си и хвърлен в затвора, защото е постъпил правилно. От дълбините на тъмницата той се издига отново до висок ранг, като всъщност става управител на затвора. Но дори и тогава, след като помага на затворник, който е скоро освободен и има някакво влияние над царя, той отново е забравен. Този затворник се съгласява да каже добра дума за Йосиф, но това някак си се изплъзва от паметта му.

Ако някой някога е имал основание да си изгради отрицателни психични филтри, то това е Йосиф. Без майка в съвсем ранна възраст, мразен и предаден от братята си, продаден като роб, лъжливо обвинен, хвърлен в затвора – той има всяко основание да потъне в нагласата „горкичкият аз“ – но не го прави. Когато съдбата му накрая се преобръща и братята му, които са го предали, коленичат в краката му, за да си купят хляб, той прощава техните предишни глупави действия.

„Вие наистина намислихте зло против мене – казва им той, – но Бог го намисли за добро“. Още отрано в живота си той решава да гледа през психичния филтър на Божия голям, цялостен план, което му позволява да оценява всяка ситуация в положителна светлина. Както казва апостол Павел: „Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога“.

КАКВО ДА НАПРАВЯ

Дори ако психичните ви филтри са се замърсили или запушили, не е задължително да си останат такива. С една силна доза дисциплина и добре обмислен план, петната и прахът могат да бъдат изчистени. Един от най-добрите съвети за ясен поглед върху нещата се намира във Филипяни 4:8, където се изброяват подробно осем положителни психични филтри. МИСЛЕТЕ ЗА ТОВА, КОЕТО Е:

  • истинно
  • честно
  • праведно
  • чисто
  • любезно
  • благодатно
  • добродетелно
  • похвално

Когато откриете в себе си отрицателен „психичен филтър“, заместете нездравословните мисли с балансирани. Наистина всяко зло е за добро. Има „скрити положителни страни“ буквално във всяка ситуация. Ако търсите достатъчно усилено, ще ги откриете. Обучавайте себе си да разпознавате бързо истинския смисъл на нездравословните мисли – мислене, което води към ниско самочувствие и дори лошо настроение.

Д-р Недли съветва: Откривайте и оспорвайте неправилните автоматични мисли. Такива мисли са бързи като коленен рефлекс и директно повлияват нашите емоции. Те са повтарящи се, обичайни, незабележими и могат да бъдат много вредни.

Д-р Недли, „Изгубеното изкуство на мисленето“, издателство „Нов живот“

Йорданка Дейчева, психолог

Клуб ПСИХОЛОГИЯ и ЗДРАВЕ – Плевен;  Психология ЗА ВСЕКИ ДЕН; psihologiaizdrave@abv.bg