ЛЕНОСТТА УНИЖАВА

Въпреки всичко, което е казано и написано относно достойнството на труда, все пак преобладава чувството, че той е унизителен. Младежите се стремят да станат учители, чиновници, търговци, лекари, адвокати или да заемат някоя друга длъжност, която не изисква физическо усилие. Младите жени избягват домакинската работа…Те трябва да научат, че честният труд не е унижение за никой мъж или жена. Унизителни са леността и егоистичната зависимост. Леността подхранва себеугодничеството и резултатът е празен, безполезен живот – благоприятна почва за развиване на всякакви злини. “Защото земята, която се е поила от дъжда, що пада често на нея, и която ражда трева полезна на тия, за които се и обработва, получава благословение от Бога; но ако ражда тръни и репеи, отхвърля се; тя скоро ще се прокълне и сетнината й ще се изгори” (Евр. 6:7, 8).

,,Възпитание“ –  Елън Уайт   Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/