В своята книга Празната църква, историкът Томас Рийвс казва: „Съвременното християнство… има тенденция да бъде лесно, весело, удобно и толерантно. То не изисква саможертва, дисциплина, смирение, ревност за душите на хората, страх от Бога, както и любов към Него. Има малко вина и никакво наказание, а наградата в небето на практика е сигурна. Това, което имаме сега, най-добре  може да се нарече „консуматорско християнство”. Цената е ниска и доволството на клиента е гарантирано.”

Ако бяхме само клиенти на Всемогъщия Бог, бихме могли да бъдем избирателни във вярата си и да отхвърляме всичко, което не ни харесва. Но това не е идеята на Исус. Той ни сочи кръста, а не духовна сергия. Той казва: „Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен, той ще го спаси” (Лука 9:23-24). Христос е умрял на кръста за нашите грехове, а не за наше удоволствие. И Той ни призовава да Му се доверим и след това да Го последваме с живот на себеотричане.

В един свят, където клиентът е винаги прав, е необходимо радикално покорство на Бога, за да се въздържаме от купуване на „консуматорско християнство.”

 

“Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си,нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.” Лука 9:23

 

СЛЕДВАНЕТО НА ИСУС НЕ ВИНАГИ Е ЛЕСНО, НО ВИНАГИ Е ПРАВИЛНО.