ЛЕЧЕНИЕ НА ДУШИ, БОЛНИ ОТ ГРЯХ

„Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Вече всяка глава е болна и всяко сърце изнемощяло; от стъпалото на ногата дори до главата няма в никое тяло здраво място, но струпеи и посинения, и гноясали рани, които не са изстискани, нито превързани, нито облекчени с масло“ (Ис. 1:5,6).

Има лекарство за душата, болна от грях. Това лекарство е в Исус. Скъпоценен Спасител! Благодатта Му е достатъчна и за най-слабия; най-силният също трябва да има от нея, или ще загине.

Видях как тази благодат може да се получи. Отиди в скришната си стаичка и там съвсем сам помоли Бога: „Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух свят обновявай вътре в мен“. Бъдете възможно най-искрени, бъдете откровени. Също като Яков, борете се в молитва настоятелно. Трябва да направите усилие (…)

Потърсете Господа с цялото си сърце. Елате с ревност и когато почувствате искрено, че без Божията помощ ще загинете, когато зажаднеете за Него, както еленът жадува за водните потоци, тогава Господ ще ви подкрепи незабавно. Тогава мирът ви ще надмине всяко разбиране. Ако очакваш спасение, трябва да се молиш. Не бъди забързан и небрежен в молитвите си. Отдели време. Изпроси от Бога да изработи у теб цялостна промяна, така че плодовете на Духа Му да обитават в теб и да можеш да светиш с лъчи на светлина в света. Не бъди за препъване или проклятие в Божието дело, но за помощ и благословение. Ако Сатана ви нашепва, че не можете да се наслаждавате на пълно и свободно спасение, не му вярвайте!

Видях, че е привилегия за всеки християнин да се наслаждава на действието на Божия Дух. Сладък небесен мир ще обхване ума и ще обичате да размишлявате за Бога и за небето. Ще се наслаждавате в славните обещания на Неговото Слово.

Ако изповядващите се за християни обичаха Исус повече, отколкото света, щяха да обичат да говорят за Него – най-големия ни Приятел – в Когото са съсредоточени най-възвишените им чувства. Той ще им дойде на помощ, когато почувстват окаяното си състояние. Когато са слаби и силно притиснати от греха, ще се обръщат към Него. Той ще премахне товара им на вина и грях и ще преобърне изцяло насоката на чувствата им. Нещата, които някога са обичали, сега ще намразят, и това, което са мразили, сега ще заобичат. Случила ли се е тази велика промяна в теб?