ЛИЧНА ВРЪЗКА

Можете да разчитате на Бог за изхода от всяка криза. И макар да има стотици примери в Библията какво се случва, когато изберем да Му се доверим, не можем просто да четем и да се възхищаваме отдалеч на вярата на другите. Трябва да я преживеем лично. Той копнее да Му се доверим, за да ни се разкрие.  Доверието е израз на почит към Него. Това говори за нашата любов и вяра.

,,Сладостта на горчивата чаша“ –   Издателство ,,Нов живот“