ЛОГИЧНИ ПОСЛЕДИЦИ

След като един безкрайно мъдър Създател е регламентирал законите, на които се подчинява физическият и духовният живот, би било проява на мъдрост от наша страна да се съобразяваме с тях. А ако не желаем, би следвало да нямаме никакви забележки към Законодателя, когато се сблъскаме с логичните последици на своето незаконосъобразно поведение. Отхвърляме Божиите закони, нараняваме се един друг, но после имаме безочието да роптаем срещу „така лошо скроения свят”, или (още по-лошо) да упрекваме Създателя в несправедливост. Все по-често и по-безотговорно човечеството се забавлява точно върху „кратера на вулкана”. И когато той изригне, струва ми се, няма защо да търсим виновния – той е ясен. Но и тогава ще се намерят хора, гарантирам ви, които да извикат към небето: „Ако има Бог, защо допусна това да се случи?”

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян