ЛОЗАТА И ПРЪЧКИТЕ

“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който стои в Мен и Аз – в него, той дава много плод; защото, отделени от Мен, не можете да направите нищо.” Йн.15:5

Всички, които са тясно свързани с Христа, се учат непрекъснато от Него, като преминават през всичките последователни етапи на християнския живот. Сполитат ги смущения и трудности, за да могат да разберат още по-пълно пътя и волята на Господа. Така те посрещат всичко с молитва и вяра, а самата вяра нараства, когато бъде упражнявана.