ЛОШИТЕ НАВИЦИ СА ПОБЕДИМИ

На жертвите на лоши навици трябва да се обясни необходимостта от това, самите те да полагат усилия за себе си. Други хора може да се мъчат да ги възправят, Божията благодат може да бъде богато изливана, Христос може да се моли за тях и неговите ангели да се стараят всячески, ­ но всичко това ще бъде напразно, ако те не се стреснат и не започнат сами да се борят за себе си.
Последните Давидови думи към Соломон, тогава още младеж, комуто наскоро предстояло да получи израилевата корона, са: “Крепи се и бъди мъжествен!” (3Царе 2:2). Към всяко човешко същество, имащо право на безсмъртие, е отправено Божественото насърчение: “Бъди твърд, бъди мъжествен!”

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“