Лъвът спял дълбоко на сянка, когато една малка мишка излязла от дупката си и се приближила до него. Тя се осмелила да се качи на гърба му и започнала да притичва от главата до опашката му и обратно. Лъвът се събудил, затиснал я с огромната си лапа и отворил уста, готов да я глътне наведнъж. Мишката се разтреперила от страх и започнала да му се моли да я пусне, като го уверявала, че ще му се отблагодари и ще му помогне, ако и той изпадне в беда. Лъвът се засмял, защото не можел да повярва, че малката незначителна мишка би могла да му помогне за нещо, но я пуснал.

Един ден ловци хванали лъва и го омотали в здрава мрежа. Малката мишка чула отчаяния му рев и тутакси му се притекла на помощ. Тя прегризала мрежата с острите си зъбки, освободила го и казала: “Сега се убеди, че дори малка мишка като мен може да спаси от гибел силен лъв като теб”.

ДОРИ И НАЙ-СИЛНИЯТ СРЕД СИЛНИТЕ ДА СИ, НЯКОЙ ДЕН ОТ ПОМОЩТА НА СЛАБИТЕ ЩЕ ИМАШ НУЖДА ТИ.