ЛЮБЕЗНОСТ

“Възлюбени, да се любим един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога.” 1 Йн.4:7

Бъдете любезни с всички, които общуват с вас – по такъв начин ще покажете любезност към Бога. Славете Господа за Неговата благост – така ще свидетелствате за Него и ще се подготвите за небесното общество на ангелите. В този свят се учим как да се държим в Христовото семейство на небето. Тук, на земята, трябва да отразяваме Христовия характер, трябва да се запознаем съвсем отблизо с Неговото благородство и смирение. Като следваме този образец, ние ще постигнем онова ниво, където за нас ще бъде записано: “Вие имате пълнота в Него” (Колосяни 2:10).