ЛЮБОВТА: ПОИЗТЪРКАНА ДУМА… ИЛИ ВЕЧЕН ПРИНЦИП?

Много хора считат чувството за най-важно в любовта. А според мен това, което мислим за любовта ще определя поведението ни и силните чувства ще бъдат резултат от правилното мислене и правилните действия.

 • Истинската любов не е мистериозна или неосъзната
 • Истинската любов не е просто и лесно вършене на това, което идва по естествен път.
 • Истинската любов не е неконтролируемо чувство.
 • Истинската любов не е резултат от опити да я привлечем
 • Можем да разберем какво е любовта от Божието Слово.
 • Можем да се научим на изкуството на любовта.
 • Можем да изберем да обичаме.
 • Мога да предизвикам любов, като първо аз я дам и я дам мъдро.
 • Любовта открива уникална ценност у любимия.
 • Любовта винаги утвърждава ценността на възлюбения.
 • Любовта постоянно върши най-доброто за възлюбения.
 • Любовта е активна сила, която трябва да бъде контролирана от волята.
 • Любовта винаги е избор, подкрепен от дела.
 • Любовта ни коства нещо, дори когато даването е чиста радост.

А какво мислиш ТИ за любовта?

Йорданка Дейчева, психолог