ЛЮБОВТА РАЖДА ОБИЧ 

“Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.” 1 Йоаново 4:19 

Свързани сме с Господа чрез най-силните връзки и изявяването на любовта на нашия Отец трябва да поражда най-синовната обич и най-пламенната благодарност. Божиите закони са основани на най-неотменимата справедливост и са така оформени, че да носят щастие на тези, които ги съблюдават.