ЛЮБОВТА

“Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога” (1 Йоан.4:7).

От християнска гледна точка любовта е сила. В този принцип се съдържат интелектуална и духовна мощ. Чистата любов има специалната способност да върши добро и не може да прави нищо друго, освен добро. Тя ни предпазва от дисбаланс и нещастие, и носи най-истинска радост. Богатството често води до корупция и разруха; насилието може само да наранява, но истината и добротата са качества на истинската любов.