ЛЮБОВ БЕЗ…

Съзнанието за дълг без любов прави човека мрачен.

Отговорност без любов прави човека безогледен.

Справедливост без любов прави човека суров.

Интелект без любов прави човека лицемерен.

Ред без любов прави човека дребнав.

Компетентност без любов прави човека властен.

Притежание без любов прави човека скъперник.

Вяра без любов прави човека фанатик.

Живот без любов няма стойност.