Една жена излязла от къщата си и видяла трима възрастни мъже с дълги бели бради да стоят в двора й. Тя не ги познала. Погледнала ги и казала: „Не мисля, че ви познавам, но сигурно сте гладни. Заповядайте да хапнете нещо.”

– Господарят на този дом в къщи ли е?- попитаха те.

– Не – отговори жената – Той излезе.

– Тогава не можем да влезем. – отговориха те.

Вечерта, когато съпруга й се върнал, жената му казала какво се беше случило.

– Иди и им кажи, че съм в къщи и ги покани да влязат!

–  Ние не влизаме в една къща заедно – отговориха те.

– И защо така? – попита жената.
Един от възрастните мъже обясни:

– Неговото име е Богатство – каза той сочейки един от приятелите си и каза посочвайки другия – Той е Успех, а аз съм Любов. Сега иди и решете със съпруга ти кой от нас искате в дома си.

Жената влязла и казала на съпруга си какво й били казали. Мъжа й се зарадвал:

-Колко хубаво! – казал той – Щом е така да поканим Богатство. Нека да го поканим и да изпълним дома си с богатство!

Жена му не се съгласила: „Скъпи, защо да не поканим Успех?”

Тяхната снаха слушала от другия край на стаята. Тя предложила : „Няма ли да е по-добре да поканим Любовта? Тогава нашия дом ще бъде изпълнен с любов!”

– Нека да послушаме снаха си – казал съпруга на съпругата.

– Излез и покани Любовта да бъде наш гост.
Жената излязла и попитала трите старчета :

– Кой от вас е Любов? Моля те заповядай и бъди наш гост.

Любовта станала и тръгнала към къщата. Другите двама също станали и го последвали. Изненадана, жената попитала Богатство и Успех:

– Аз поканих само любов, защо идвате и вие?

Възрастните мъже отговорили заедно:

– Ако беше поканила Богатство или Успех, другите двама щяхме да останем отвън, но ти покани Любов, където и да отиде той, ние сме с него. Където и да е Любовта са и Богатство и Успех!