ЛЮБОВ ИЛИ САМОЗАБЛУДА

“В братолюбието обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.” Римляни 12:10

Най-голямата опасност за човека е самоизмамата. Сатана дебне за най-малката отворила се пред него възможност. Той ще се приближи до човека, преобразен като благовидна личност и ще му говори най-приятни, изкусителни думи. На всеки изкушаван той ще предлага същите “чудесни” неща, каквито някога предлагаше на Христа в пустинята. Ако умовете и сърцата на изкушаваните не са изпълнени с чистата, несебелюбива, осветена любов на Христа, те ще паднат под силата на сатана и ще започнат да говорят, вършат и пишат странни неща, за да измамят, ако е възможно, и избраните.

Ние можем да получим Божието одобрение, ако следваме Христовия пример на саможертвена служба, като се уповаваме на Неговите достойнства с вярата на малките дечица и като се покоряваме на Божествените Му заповеди.