ЛЮБОВ КЪМ ВРАГОВЕТЕ

 

Един негър-роб, в Средна Америка, бе спечелил до такава степен доверието на своя господар, че последният го вземал със себе си на пазара, за да купуват нови роби. Той предоставял на него да избира най-добрите. Когато бе купил няколко силни роби, той забелязал един стар роб. Затова негърът помолил своя господар да купят и него, на което господарят се съгласил. След известно време старият човек заболял тежко. Един ден господарят забелязал, че неговият верен негър внимателно се грижил за болния. Той се приближил и попитал:

– Баща ли ти е този?

– Не, масса. – отговорил негърът.

– Но кой е той? — питаше той по-нататък.

– Това е врагът ми, масса. – отговорил негърът. – Като малко момче той ме изтръгна от моите родители и ме продаде в робство, но в Св. Писание е писано:

„Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден – напой го! “

Римляни 12:20