ЛЮБОВ КЪМ ДРУГИТЕ

„И така, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чеда и ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.“ (Ефес.5:1,2)

Следвайте Бога като скъпи Негови деца, бъдете послушни на всички Негови заповеди, като обичате така, както Христос ни е възлюбил. Любовта е качеството, в което Христос се движи, действа и работи. Той е дошъл, за да прегърне света в обятията на Своята обич.

Трябва да следваме примера, даден ни от Него, докато не започнем да имаме същата любов към другите, каквато Той изявява към нас. Господ се стреми да ни вдъхнови с този важен урок на любовта. Ако сърцата ни са предадени на егоизъм, нека Христос ни изпълни със Своята любов. Той копнее да Го обичаме с цялото си сърце и ни насърчава, дори ни заповядва да обичаме другите, както ни е оставил пример за това. Превърнал е любовта в знак за нашето ученичество. Това е мярката, която трябва да достигнете – „Обичайте се един–друг, както Аз ви възлюбих“. Каква височина, дълбочина и широчина на любовта! Тази обич не означава просто да прегърнеш няколко любимци, но да достигнеш до най-нисшите и скромните от Божиите създания. Исус казва: „Каквото сте направили на най-малкия от тези Мои братя, на Мен сте го направили“.

Любовта и състраданието, което Исус иска от нас да даваме на другите, не произлизат от сантименталност, която е примка за душата; те имат небесен произход; и Исус ги онагледява и чрез заповед, и чрез личен пример. Но вместо да проявяваме такава любов, колко често охладняваме и се отчуждаваме един от друг. Резултатът е отчуждение от Бога, нищожни опитности, увреден християнски растеж.

Любовта на Исус е активен принцип, свързващ сърце със сърце във връзки на християнско приятелство. Всеки влизащ в небето е бил усъвършенстван в любов на земята; защото на небето Изкупителят и изкупените ще бъдат темата на нашето изучаване.